Vanliga frågor

Öppna alla Stäng alla

Nobö Energy Control - Finns det en online användarmanual?

Ja, gå in på Nobö, där finns en detaljerad beskrivning av systemet och hur det fungerar.

Nobø Energy Control - Kan spartemperaturen styras med appen?

Nej, den är fast inställd på 7 grader Celsius och kan inte ändras. Om du önskar en annan temperatur, använd istället läget Eko och ställ in önskad temperatur. 

Nobø Energy Control – Hur många radiatorer kan anslutas till systemet?

Teoretiskt upp till 500 st. Vi har anläggningar som fungerar bra med 100 anslutna enheter. Vid större antal radiatorer blir responstiden långsammare vid ändring av status/temperatur. 

Nobø Energy Control – Kan man styra flera HUB-enheter i en och samma app?

Nej, appen kan endast styra en HUB, men du kan även ladda ner Dimplex Energy APP (kompatibel med HUB). På så sätt har du två olika appar som styr varsitt system. Alternativ för Android OS är att klona Nobø APP med App Cloner.

Nobø Energy Control – Min Nobø HUB blinkar grönt. Vad betyder det?

Se hjälpen på sidan http://help.nobo.no/ec/feilsoeking/. Kontakta supporten om du inte hittar den information du söker.

Nobø Energy Control – Ny installation, Nobø APP hittar inte min HUB?

Kontrollera att du är inloggad på samma lokala nätverk som Nobø HUB är ansluten till.

Nobø Energy Control – Jag har sedan tidigare systemet Orion 700(EC 700). Kan jag byta till HUB?

Javisst, det går bra. Alla enheter som är kompatibla med Orion 700 är också kompatibla med HUB.

Nobø Switch – Appen visar bara streck där temperaturen brukar anges, vad beror det på?

Nobø Switch är batteridriven. Batteriet (CR2032) har en ungefärlig livslängd på 1 år. Börja med att byta batteriet. Om inte det hjälper, kontakta supporten.

Nobø Energy Control – Visas den faktiska temperaturen i appen?

Nej, den enda produkt som visar temperaturen är Nobø Switch. Den har en temperatursensor som ger återkoppling till appen. 

Nobø HUB – Kopplar den upp sig mot internet via wifi?

Nej du måste ansluta en nätverkskabel. 

Nobø HUB – är enheten kompatibel med andra styrsystem?

Nej, den är inte kompatibel med andra smartahem-lösningar, men den har ett öppet API och kan integreras med andra öppna lösningar. Detta kräver vissa kunskaper i programmering. 

Nobø Energy Control – Jag skannar QR-koden när jag ska lägga till en ny radiator, men får meddelandet "ogiltigt nummer" i appen?

Både radiatorn och styrenheten (termostaten) är märkta med en QR-kod. Se till att du skannar den QR-kod som finns på termostaten (inte koden på radiatorn). Alternativt kan du använda automatisk sökning när du lägger till systemenheter. 

Nobø Energy Control – Systemenheten hittas inte när jag använder auto sök?

Gör följande: Stäng av radiatorn – tryck på automatisk sökning – slå på radiatorn. Om detta inte hjälper så kan det bero på att det är för stort avstånd mellan radiatorn och Nobø HUB. Försök att mata in koden manuellt.

Nobø Sense – Jag försöker lägga Till Nobø Sense i appen, men det fungerar inte?

Nobø Sense ska paras ihop direkt med de radiatorer eller termostater som ska styras, och inte via HUB. 

Nobø Sense – Kan flera radiatorer anslutas till samma fönsterkontakt?

Ja, du kan ansluta upp till 10 radiatorer till en Nobø Sense, och 10 Nobø Sense-kontakter till en radiator. 

Nobø Energy Control – Går det att styra belysningen med Nobø Energy Control?

Tyvärr har vi inte längre enheter för styrning av belysning. 

Nobø Energy Control – Jag har det här systemet. Vad händer om det blir strömavbrott?

När strömmen kommer tillbaka kommer systemet att återgå till den inställning/status det var i innan strömavbrottet. 

Nobø Switch – Jag har en Nobø Switch. När jag trycker på den blinkar det grönt flera gånger, varför?

Switch blinkar en gång under normal användning. Blinkar det flera gånger när du trycker på den så betyder det att batteriet är dåligt och behöver bytas ut. 

Nobø HUB – Går det att utöka hubbens räckvidd med en Wifi-förstärkare?

Nej, Nobø HUB använder inte Wifi, den använder en frekvens på 868 MHz så en Wifi-förstärkare kommer inte att hjälpa.

Äldre termostater – Jag har ett system med äldre termostater, kan dessa användas tillsammans med Nobø Energy Control?

När det gäller äldre golvtermostater, så beror det på vilken modell du har, kontakta supporten så får du hjälp.

Nobø Energy Control – Jag har det här systemet i sommarstugan, vad händer om internetanslutningen avbryts?

Systemet kommer att fortsätta i den status som du har ställt in. Om du har valt statusen "borta", så används den inställningen tills du ändrar den. 

Äldre modeller – Jag har en äldre version av Nobø-systemet. Går det uppgradera det så att jag kan använda Nobø Energy Control?

När det gäller äldre golvtermostater, så beror det på vilken modell du har, kontakta supporten så får du hjälp. 

Javisst, det går bra. Alla enheter som är kompatibla med Orion 700 är också kompatibla med HUB.

Ca 100 meter vid fri sikt, men om signalen behöver gå igenom väggar eller nå radiatorer på olika våningsplan minskar räckvidden. Mottagarna i radiatorer och termostater fungerar som länkar en gång, dvs. att de skickar signalen från HUB vidare till radiatorer i närheten, men från dessa skickas inte signalen vidare. Detta kan ofta öka räckvidden något. 

Orion 700 – Kan jag styra nya panelradiatorer och termostater med min gamla Orion 700?

Ja, om programvaran på Orion 700 är av den senaste versionen. Programvaruversion hittar du här:      menu->inställningar->system i displayen på Orion 70. Den senaste versionen är SW04.00. Uppdatering måste göras hos Glen Dimplex Nordic serviceverkstad. Kontakta supporten. 

Uppvärmning – Jag ska köpa radiatorer, hur hög effekt behöver jag?

Vi rekommenderar 60 – 80 W per m2. Fler faktorer påverkar, t.ex. takhöjd, isolering, fönster osv. 

Gardinskydd – Kan gardinskydd användas på radiatorer med Clip on glass?

Nej, det kan de inte eftersom gardinskyddet ska monteras direkt på radiatorn. Glasfronten är bredare än radiatorn.

Blindplugg – Har radiatorn någon blindplugg, så att den kan styras med en extern termostat?

Nej, för det ändamålet har vi rena slavradiatorer som saknar termostat. 

NCU 2Te – Jag har ställt in ett veckoprogram, men radiatorerna slås på för tidigt?

NCU 2Te är utrustad med adaptiv (självlärande) uppvärmning. Det betyder att den använder de senaste tio perioderna för att beräkna när radiatorerna behöver slås på för att rummet ska hinna bli varmt vid den tidpunkt som ställts in i programmet.

NCU 2Te – Vad händer med inställningarna på NCU 2Te om det blir strömavbrott?

Klockan har en batteribackup på ca 48 timmar. Om radiatorn har varit strömlös längre än så måste klockan ställas in på nytt. Programval och andra inställningar påverkas inte av strömavbrott.

NCU termostatmodul – Jag vill förhindra att obehöriga justerar temperaturen på radiatorerna?

Vi har skydd som förhindrar att obehöriga justerar temperaturen på termostatmoduler (barnspärr). Det finns även särskilda skydd för på/av-knappen. 

Clip on Glass – Kan man använda Clip on glass på radiatorn Nobø Front?

Nej, på Nobø Front kommer värmen ut framtill, och om man sätter på en glasfront kommer värmen att stängas in och radiatorn bli överhettad. 

Gardinskydd – Jag har långa gardiner som täcker radiatorerna, är det riskabelt?

Avståndet till föremål framför radiatorn måste vara minst 50 mm. Vi har gardinskydd som monteras på radiatorerna så att du uppnår detta avstånd från radiatorn till gardinen framför radiatorn. 

Gammal radiator – Jag vill byta ut några gamla radiatorer. Kan jag använda de befintliga väggfästena och anslutningen?

Det beror på radiatorernas modell och ålder, kontakta supporten så får du hjälp. 

Panelradiatorer – hur varm blir radiatorn på ytan?

Standardradiatorer kan bli upp till 90 grader på ytan. Våra lågtempererade radiatorer (barnsäkra) blir max. 60 grader på ytan.

Panelradiatorer – Kan jag montera elementet i badrummet?

Våra radiatorer har IP-klass 24 och är dubbelisolerade. Fråga en elektriker var radiatorn kan installeras i badrummet. 

Panelradiatorer – Har ni radiatorer i andra färger än vitt?

Alla våra radiatorer är vita. Vi levererar inte specialfärger. Ett alternativ kan vara Clip on glass som finns till vissa av våra radiatorer med topputsläpp. Glasfronten finns i Vit, Retro Blue och Antracitgrå. 

Panelradiatorer – Kan radiatorer monteras vertikalt?

Våra radiatorer är avsedda för horisontell montering på vägg eller ben. Ingen vertikal montering.

Panelpanelradiatorer – Jag har panelradiatorer som styrs av Nobø HUB, vad händer om HUB slutar fungera?

Radiatorerna kommer att ha den temperatur/status som de ställts in i tills en ny inställning görs.

Panelradiatorer – Vad är det för skillnad mellan Nobø Top och Nobø Front?

Det finns ingen skillnad när det gäller komponenter. Den största skillnaden är utseendet och med Nobø front strålar värmen ut lite mer framtill, ut i rummet, än med Nobø Top. Nobø Top kräver också ett större fritt utrymme över radiatorn än Nobø Front. Nobø Top måste ha 200 mm fritt utrymme över radiatorn och Nobø Front 50 mm, övriga avståndskrav är desamma.

Enkel termostat – Jag vill ha en radiator med termostat utan kontroll och veckoprogram, finns det?

Vi är skyldiga att följa Ekodirektivet och det innebär att alla radiatorer måste kunna styras externt eller med ett veckoprogram. Om du har en NCU 2Te och inte ställer klockan när termostaten startas första gången, så kommer den att fungera enligt ditt önskemål.

NTB-2R – På displayen står det att golvsensor inte har hittats?

Är sensorn/givaren ansluten och har displayen monterats korrekt? 

NTB-2R – Termostaten visar fel temperatur?

Kontrollera att du har valt rätt värde för sensorn. Den som levereras med termostaten har värdet 22K Ohm. 

NTB-2R – Kan jag kalibrera temperaturen på termostaten?

Ja du kan kalibrera +/- 6 grader. Detta görs i den avancerade menyn. Om du väljer "room+floor" kalibreras endast rumsgivaren. Golvsensorn är fast, 27 grader, och kan inte kalibreras.

NTB-2R - Jag använder termostaten som effektregulator. I Nobø app står det att jag kan justera temperaturen, vad är rätt?

När termostaten används som effektregulator kan den inte styras med appen. Inställningen görs istället direkt på termostaten. 10 = 100 % och 0=0 % .

NTB-2R – Jag använder termostaten utan styrning, vad händer med inställningarna om det blir strömavbrott?

Vid avbrott längre än 48 timmar måste du ställa klockan på nytt. Övriga inställningar påverkas inte av strömavbrott. 

NTB-2R - Jag har satt upp en termostat och ställt in klockan, men efter att jag lagt in den i HUB, försvinner klockan?

Detta är normalt, eftersom termostaten inaktiverar klockan när den är ansluten till NOBØ HUB. Den styrs sedan från systemet och inte via en egen klocka.

NTB-2R – Var hittar jag termostatens ID-kod?

Stäng av termostaten med strömbrytaren på sidan och slå på den igen, så visas ID-koden på displayen efter en stund.

Badrumsfläktar – Jag vill inte ha tidsstyrning på fläkten?

Koppla ihop L och T på fläkten. På så sätt kommer fläkten att vara på så länge den har ström. 

Nobö Energy Control - Hub blinkar 2x, kommer inte in på appen!

1.Gör både router och HUB strömlösa. 2.Slå på endast routern. 3.Vänta tills den är helt klar med uppstarten och ytterligare 30 sekunder. 4.Slå på HUB.