Integritetspolicy

Öppna alla Stäng alla

1. INTEGRITETSPOLICY

Glen Dimplex Nordic AS, Wessels veg 63, 7502 Stjørdal, Norge, tillsammans med samtliga koncernföretag ("vi" "oss" "vår") är förpliktigade till att skydda och respektera din integritet. För att skydda dina data enligt Dataskyddslagstiftningen är vi datakontrollanter och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och nationella lagar som gäller behandling av personuppgifter. Vänligen läs följande noga för att förstå våra tanker kring/rutiner beträffande dina personuppgifter och hur vi kommer att använda dem.

2. BESÖKARE PÅ VÅR WEBSITE

2.1 Vi kan samla och behandla personuppgifter om dig under följande omständigheter:

2.1.1 När du fyller i formulär på vår hemsida ("Site"). Detta inkluderar namn, e-post och annan information som tillhandahålls vid registreringen för att använda vår webbplats, där du ber oss att kontakta dig om våra varor eller tjänster, prenumerera på vår adresslista, eller prenumerera/begära våra varor eller tjänster;

2.1.2 När du lämnar information till oss då du rapporterar ett problem med vår webbplats, gör ett klagomål, gör en förfrågan eller kontaktar oss av någon annan anledning. Om du kontaktar oss kan vi registrera den korrespondensen.

2.1.3 Detaljer om dina besök på vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, om det behövs för egna faktureringsändamål eller på annat sätt och de resurser som du har tillgång till (se avsnittet 2.2.2 om cookies nedan).

2.1.4 När du lämnar din information till oss eller samlar in information från dig på något annat sätt via vår webbplats.

2.2 Vi kan också samla in data på följande sätt:

IP-adress

2.2.1 Vi kan samla information om din enhet, inklusive IP-adress, av skäl för att förhindra bedrägeri. Vi kan också samla information om enhetens operativsystem och typ av webbläsare, för systemadministration och att rapportera insamlad information till våra annonsörer. Det här är statistiska data om våra användares surfvanor och mönster och identifierar ingen enskild person.

Cookies

2.2.2 Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats. För detaljerad information om de cookies vi använder och syftet med vilka vi använder dem, se vår Cookies policy.

2.3 Vi kan använda dina personuppgifter för våra lagliga ändamål för att:

2.3.1 ge dig information eller tjänster som du begärde av oss

2.3.2 tillåta dig att delta i interaktiva funktioner på vår webbplats, när du väljer att göra det;

2.3.3 se till att innehållet från vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din enhet

2.3.4 förbättra vår webbplats och tjänster

2.3.5 behandla och hantera eventuella klagomål eller förfrågningar som görs av dig och

2.3.6 kontakta dig för marknadsföring där du har anmält dig för dessa (se avsnitt 6 för mer information).

Webbplatslänkar

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från tredje parts webbplatser. Observera att om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, kommer sådana webbplatser att tillämpa olika villkor på samlingen och integriteten i dina personuppgifter och vi tar inget ansvar för dessa policyer. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet/policyn för varje webbplats du besöker.

3. KUNDER

3.1 Vi samlar in uppgifter som namn, adress, e-post, telefonnummer och företag när du beställer varor eller tjänster från oss, antingen via vår webbplats eller andra försäljningskanaler, såsom direktkontakt med vår säljare. Vi använder denna information för att behandla din beställning och följa våra avtalsförpliktelser.

3.2 För att kunna utföra vårt avtal med dig kan vi också behöva dela personuppgifter med tredje part så som betalningsleverantörer och posttjänstorganisationer för att hjälpa till med leverans av varor eller tjänster som du beställt.

- DIBS - betalning

- Avsändare - frakthantering

- Postnord - frakt och leverans av varor

3.3 Vi kan också publicera din feedback på vår hemsida och marknadsföringsmaterial (med förbehåll för att du erhåller ditt samtycke om det behövs).

3.4 Vi behåller din information så länge som vi behöver det för att förse dig med de varor eller tjänster som beställts från oss och under en period av 6 år efteråt. Om du är prenumererat på att få utskick från oss kommer vi att behålla dina personuppgifter under den tid som beskrivs i avsnitt 6 nedan.

4. LEVERANTÖRER

Vi samlar in uppgifter så som er huvudkontakts namn, titel, e-postadress, telefonnummer och bankuppgifter för att kontakta er om varor eller tjänster som beställts av er, att lägga ytterligare order och att betala för varorna och/eller tjänsterna som levererats. Vi kommer att spara personuppgifterna i 6 år  efter varorna/tjänsterna har levererats.

5. Om du inte lyckas att ge oss personliga uppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du misslyckas med att lämna uppgifterna när vi begär det kan vi kanske inte utföra det avtal vi har eller försöker erbjuda till dig (till exempel att förse dig med våra varor eller tjänster). I det fallet kan vi behöva avbryta leveransen av en produkt eller tjänst som du har beställt av oss, men vi kommer att meddela dig om så är fallet.

6. MARKETING

6.1 Förutom de användningsområden som beskrivs i avsnitt 2-4 ovan, där du anger att du vill ha marknadsföringsinformation från oss, prenumerera på våra maillistor eller nyhetsbrev, delta i någon av våra tävlingar eller ge oss dina uppgifter vid evenemang, kan vi använda dina personuppgifter för våra lagliga ändamål för att ge dig information om våra varor, tjänster, affärsuppdateringar och evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig.

6.2 Du har rätt att välja bort den information som beskrivs i avsnitt 6.1 när som helst. För att avstå från att ta emot sådan information kan du:

6.2.1 Markera den aktuella rutan i det formulär som vi samlar in din information på.

6.2.2 klicka på unsubscribe knappen som finns i någon sådan mottagen kommunikation; eller

6.2.3 maila oss på personvern@glendimplex.no eller ring +47 74 82 91 00 och ge oss ditt namn och dina kontaktuppgifter.

6.3 Om du är prenumerant på att få marknadsföringsinformation från oss behåller vi personuppgifter i 2 år efter du får möjlighet att välja bort att ta emot marknadsföringsinformation från oss.

6.4 Vi kan dela dina personuppgifter med marknadsföringspartners som hjälper oss i våra marknadsföringsinsatser.

- Markedspartner AS - Marknadsföringstjänster och rådgivning, Hubspot-verksamhet

- Hubspot - Marknadsautomatisering och CRM

- Superoffice - CRM

För att avregistrera från att ta emot marknadsföringsinformation:

- Markera den aktuella rutan som finns i formuläret där vi samlar in din information

- klicka på unsubscribe knappen som finns i någon sådan mottagen kommunikation; eller

- maila oss på personvern@glendimplex.no eller ring +47 74 82 91 00 och ge oss ditt namn och dina kontaktuppgifter.

7. Övervakning och inspelning

Vi kan övervaka och spela in kommunikation med dig (t.ex. telefonkommunikation och e-post) för kvalitetssäkring, samtycke och kontraktsuppföljning.

8. AUTOMATISK FÖRVARING

8.1 Vi använder automatiserad databehandling för marknadsföring, till exempel nyhetsbrev och riktade marknadsföringsaktiviteter. Dina personuppgifter som kan användas för detta är uppgifter som namn, e-postadress, företagstillhörighet, digitalt beteende, inköpshistoria, godkännande av marknadsföringskommunikation etc.

Denna information avgör om du segmenteras som privat konsument eller professionell kund, köper eller inte köper, om vi kan skicka meddelanden och i vilken form och vilken form av kommunikation vi skickar till dig.

Vi använder denna information för att skicka relevant information i de kanaler som du har accepterat för att ta emot detta.

9. LAGLIGT GRUNDLÄGG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONLIGE DATA

9.1 Vi använder endast dina personuppgifter där lagen tillåter oss att göra det. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

9.1.1 för utförande av ett avtal vi ingår med dig

9.1.2 Om det behövs för att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för

9.1.3 vid behov för att skydda dina nödvändiga intressen med avseende på en produkt du köpt från oss och

9.1.4 för våra legitima ändamål (som beskrivs i denna policy) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa ändamål.

10. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

10.1 Förutom de ovan nämnda parterna kan vi dela din information till tredje part för våra följande lagliga intressen:

10.1.1 till personal för att underlätta tillhandahållandet av varor eller tjänster till dig

10.1.2 till våra anknutna enheter för att stödja intern administration

10.1.3 IT-programvaruleverantörer som tar hand om vår hemsida och lagrar data på våra vägnar;

10.1.4 professionella rådgivare inklusive konsulter, advokater, bankirer och försäkringsgivare som ger oss rådgivning, bank, juridik, försäkring och bokföringstjänster

10.1.5 Skatt- och Tullmyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som kräver underrättelse om aktiviteter under vissa omständigheter samt

10.1.6 tredje parter som vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller tillgångar med. Alternativt kan vi försöka förvärva andra affärer eller slå samman dem. Om vårt företag överlåtas till annan ägare kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna sekretesspolicy.

10.2 Vi kan dela personuppgifter till polisen, tillsynsorgan, juridiska rådgivare eller liknande tredje parter där vi är skyldiga att offentliggöra eller dela personuppgifter för att följa laglig skyldighet eller för att verkställa eller tillämpa vår hemsidas villkor och andra avtal eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet hos våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribeskydd och minskning av kreditrisken.

10.3 Vi säljer eller distribuerar inte personuppgifter till andra organisationer utan ditt godkännande.

11. DATAÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

11.1 Om tillåtet enligt gällande lag kan vi överföra dina personuppgifter till USA och andra jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi har infört bindande företagsriktlinjer/standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen / EU-US Privacy Shield för att säkerställa överföring av dina personuppgifter till jurisdiktioner utanför EES.

12. DATASÄKERHET

12.1 Där vi har gett dig (eller vart du valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

12.2 Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för din information som sänds till vår webbplats: All överföring av information sker på egen risk.

12.3 Information du lämnar till oss sparas på våra säkra servrar. Vi har genomfört lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa din information mot oavsiktlig förlust och obehörig tillgång, användning, ändring eller upplysningar. Dessutom begränsar vi tillgången till personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett legitimt affärsbehov för sådan tillgång.

13. ÅTGÄRD TILL UPPDATERING, AVSLUT OCH BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

13.1 Det är viktigt att personuppgifter vi har om dig är exakta och aktuella. Vänligen uppdatera oss om de personuppgifter vi har om dig ändras.

13.2 Dataskyddslagstiftningen ger dig rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter om detta har lämnats. Du har också rätt att få tillgång till information som sparats om dig och att den ska tillhandahållas i en förklarlig form. Om du vill ha en kopia av några eller alla dina personuppgifter, skicka ett mail till personvern@glendimplex.no. Under vissa omständigheter förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig avgift för att följa din begäran.

13.3 Du kan också be oss att göra följande:

13.3.1 Uppdatera eller ändra personuppgifter om du anser att dessa är felaktiga

13.3.2 ta bort dina personuppgifter helt från vår databas

13.3.3 skicka kopior av dina personuppgifter i ett vanligt format och överföra din information till en annan enhet där du har lämnat detta till oss, och vi behandlar det elektroniskt med ditt samtycke eller, om det är nödvändigt, för utförandet av ett kontrakt eller

13.3.4 begränsa användningen av dina personuppgifter.

 

 

 

13.4 Vi kan begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och din rätt till tillgång och förse dig med de personuppgifter vi sparar om dig eller göra dina önskade ändringar. Dataskyddslagstiftningen kan tillåta eller kräva att vi vägrar att ge dig tillgång till vissa eller alla personuppgifter som vi sparar om dig eller att följa några önskemål som görs i enlighet med dina rättigheter enligt ovan. Om vi ​​inte kan ge dig tillgång till dina personuppgifter eller behandla någon annan förfrågan vi mottar, informerar vi dig om orsakerna, med förbehåll för lagar eller regleringsbegränsningar.

13.5 Vänligen skicka eventuella förfrågningar om ovanstående till vår Dataskyddsansvariga på personvern@glendimplex.no med angivande av ditt namn och den åtgärd du vill att vi ska göra.

14. RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

Om du har lämnat ditt samtycke till insamling, bearbetning och överföring av dina personuppgifter har du laglig rätt att återkalla ditt samtycke under vissa omständigheter. För att återkalla ditt samtycke, om det är fallet, kontakta oss på personvern@glendimplex.no.

15. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst och eventuella ändringar som vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Vi kommer att meddela dig om det finns några ändringar i denna policy som väsentligt påverkar hur vi samlar, lagrar eller behandlar dina personuppgifter. Om vi ​​skulle vilja använda dina tidigare insamlade personuppgifter till andra ändamål än de vi meddelade dig om vid tidpunkten för insamling kommer vi att meddela dig och, om det krävs enligt lag, söka ditt samtycke innan vi använder dina personuppgifter för ett nytt eller orelaterat syfte. Vi kan behandla din personliga utan din kunskap eller samtycke där det krävs enligt gällande lag eller förordning.

16. CONTACT US

Vi har utsett en Dataskyddsansvarig för att övervaka efterlevnaden av denna integritetspolicy. Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar angående denna policy eller hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta vår Dataskyddsansvarig på personvern@glendimplex.no. Det är dessutom din rätt att kontakta Datainspektionen om du inte är nöjd med vårt svar på eventuella problem du uppger på https://www.datainspektionen.se/ 

17. PRODUKTER OCH PRISER

Alla priser är vägledande. Med förbehåll för eventuella fel i produktinformation, prisändringar och slutsålda produkter.